CATALÀ


Venda d’entrades

Venda d’entrades en línia

Per a la venda d’entrades aquest any iniciem una col·laboració amb la tiquetera cooperativa Tickètic. Podreu comprar les vostres entrades a partir del 8 de març a través d’aquest enllaç.

ENTRADES ︎︎︎

Els abonaments per dia i cap de setmana només es poden obtenir via online.

Venta física d’entrades


També podreu obtenir les entrades físicament a partir de l’1 d’abril en els nostres punts de venda habituals: Casa Enfruns (Cal Rosal), Victòria Vins (Gironella), Restaurant Corpus (Berga).

Els abonaments per dia i cap de setmana només es poden obtenir via online.

Preus i tipus d’entrades


Per a tots els tipus d’entrada proposem 3 tarifes diferents: adulta, infantil (de 6 a 12 anys)  i solidària (per aquelles persones que tenen els mitjans i volen col·laborar amb el festival).

Entrades individuals:
 • Espectacles: 12€ / 8€ / 15€
 • Concerts / Mostres de treball en procés: 10€ / 6€ / 12€
 • Kabaret Kontrast: 8€ / 5€ / 10€


Abonaments de cap de setmana:
 • 1r cap de setmana (12-14 d’abril // No inclou l’espectacle VRAI*): 70€ / 50€ / 90€
 • 2n cap de setmana (18-21 d’abril // No inclou l’espectacle VRAI): 70€ / 50€ / 90€


Abonaments de dia:
 • Divendres 12 d’abril (no inclou l’espectacle VRAI): 25€
 • Dissabte 13 d’abril (no inclou l’espectacle VRAI): 35€
 • Diumenge 14 d’abril (no inclou el dinar): 30€
 • Dissabte 20 d’abril: 35€
 • Diumenge 21 d’abril: 30€

*L’espectacle VRAI de Sacékripa té un aforament limitat de 31 persones, és per això que les entrades per aquest espectacle s’han de comprar individualment.

Activitats gratuïtes


Les activitats indicades a continuació són gratuïtes. 

 • Diumenge 13 d’abril a les 13.30h: Concert de Nico Roig i Lucía Fumero
 • Dijous 18 d’abril a les 18h: Jornada professional - Taula rodona
 • Divendres 19 d’abril a les 18.30h: Espectacle StOik de Les GüMs a l’Espai Santa Eulàlia de Gironella. Reserves a través de la web de Gironella AQUÍ
 • Divendres 19 d’abril a les 20.15h: Espectacle Heavy Motors de SPPI + concert d’ILYF a Gironella
 • Diumenge 21 d’abril a les 13.30h: Concert d’ILYF
 • http://www.culturitzat.cat/events/kontrast-festival/

Per a qualsevol dubte escriviu-nos a festival.kontrast@gmail.com

*Kontrast és un festival autogestionat on tots els ingressos de les entrades es destinen a pagar el treball dels artistes i a cobrir les despeses d'infraestructura i manteniment. L'equip de Kontrast treballa com a voluntari per fer possible el festival. Si disposeu de recursos econòmics per ajudar-nos a sostenir el projecte, si us plau, escolliu el bitllet amb preu “solidari”.


ENGLISH


Online ticket sales


This year we start a collaboration with the cooperative ticket office Tickètic. You can buy your tickets from the 8th of march through this link.

TICKETS ︎︎︎

Day and weekend passes can only be obtained online.

Physical sale of tickets


You can also get your tickets at our usual points of sale: Casa Enfruns (Cal Rosal), Victòria Vins (Gironella), Restaurant Corpus (Berga) from 1st of april.

Day and weekend passes can only be obtained online.

Prices and types of tickets

For all kind of tickets we offer 3 different rates: adult, child (from 6
to 12 years) and solidarity (for those who have the means and want to collaborate with the festival).


Individual tickets:
Shows: €12 / €8 / €15
Concerts / Samples of work in progress: €10 / €6 / €12
Kabaret Kontrast: €8 / €5 / €10

Weekend passes:
1st weekend (April 12-14 // Does not include the VRAI show*): €70 / €50 / €90
2nd weekend (April 18-21 // Does not include the VRAI show): €70 / €50 / €90

Day passes:

Friday April 12 (does not include the VRAI show): €25
Saturday 13 April (does not include the VRAI show): €35
Sunday April 14 (lunch not included): €30
Saturday April 20: €35
Sunday April 21: €30

*VRAI from Sacékripa has a limited capacity of 31 people, which is why tickets for this show must be purchased individually.

Free activities


The activities listed below are free,

Sunday 13 April at 1.30pm: Concert by Nico Roig and Lucía Fumero
Thursday, April 18 at 6 p.m.: Professional conference - Round table
Friday 19 April at 6.30pm: StOik show by Les GüMs at Espai Santa Eulàlia in Gironella. Reservations through the website of Gironella HERE
Friday 19 April at 8.15pm: SPPI Heavy Motors show + ILYF concert (Gironella)
Sunday April 21 at 1:30 p.m.: ILYF concert

For any questions, write to us at festival.kontrast@gmail.com


*Kontrast is a self-managed festival where all the income from the tickets go to pay the work of the artists and to cover infrastructure and maintenance costs. Kontrast’s team work as volunteers to make the festival possible. If you have the economic resources to help us sustain the project, please choose the “solidarity” priced ticket.